Sensoren bij de les houden

Internet of Things

Omvangrijke, onderling verbonden netwerken van apparaten en sensoren meten, interpreteren en beïnvloeden ons leven in steeds grotere mate. In het Internet of Things doen ze dat zelfs zonder menselijke tussenkomst. Op zich is dat een positieve ontwikkeling, waar we als mensen baat bij hebben. Maar dan moeten die apparaten en sensoren wel operationeel blijven, ook in onverwachte situaties zoals storingen, communicatieverlies of slechte kwaliteit van gegevens. Bovendien moeten ze zich bewust zijn van de levensduur van hun batterij.

 

Anders gezegd: apparaten die in grote netwerken functioneren, moeten voortdurend bij de les blijven. Dat is een harde eis waarmee al in de ontwerpfase van een netwerk rekening moet worden gehouden. Het is ook precies wat DynAA, een computerprogramma van TNO, kan doen.

Complexe netwerken

DynAA heeft een aantal grote voordelen:

- Het vermindert de complexiteit van de netwerken aanzienlijk

- Het vergelijkt tijdens de ontwikkeling van een netwerk de effectiviteit verschillende configuraties

- Het beantwoordt vragen over de optimale mate van centralisatie of decentralisatie, het verloop van datastromen, de meest efficiënte manier van energiegebruik, de beste manier om apparaten met elkaar te verbinden en de gevolgen van het uitvallen van apparatuur of verbindingen

Uitermate flexibel

Het unieke van DynAA is dat het deze vragen ook kan beantwoorden voor zeer dynamische netwerken, zoals netwerken van communicerende auto’s. DynAA kan dergelijke netwerken analyseren en simuleren en spoort riskante situaties op, bijvoorbeeld als gegevens niet efficiënt vloeien of als er onnodig veel energie verbruikt wordt.

Verkopen of zelf toepassen

DynAA is interessant voor twee typen ondernemingen. Om te beginnen zijn dat bedrijven die tools voor sensornetwerken ontwikkelen en het programma in hun productenpakket willen opnemen. Daarnaast kunnen developers, designers en engineeringbedrijven DynAA rechtstreeks toepassen. Om de stap van een werkend proefmodel naar toepassingen in de praktijk te maken, is TNO de partner voor u.

Interesse in verdere ontwikkeling?

Neem dan contact op

Contact
Disclaimer    |    Privacy statement    |    © 2017 TNO