Waar is hier de nooduitgang ?

Kennis over gedrag bij calamiteiten

Een bouwontwerp moet rekening houden met alle denkbare situaties, dus ook met noodgevallen. Het wijst mensen dan snel de weg naar de dichtstbijzijnde nooduitgang en zorgt dat die zo lang mogelijk bereikbaar blijft. Om zo’n vluchtweg goed in te passen in een complex ontwerp, moet je wel precies weten hoe mensen zich gedragen bij calamiteiten.

Bouw Informatie Model

Bij TNO beschikken we over diepgaande kennis op dat gebied. Die kennis hebben we samengevat in een simulatieprogramma, dat met een interfacemodule al in de ontwerpfase van een gebouw toegepast kan worden. We maken daarbij gebruik van BIM, het Bouw Informatie Model waarin ontwerpers, bouwers en toekomstige gebruikers elkaar informeren over hun plannen.

Vluchtwegen simuleren

Het programma maakt via de nieuwe interfacemodule bouwprojecten veiliger en goedkoper. Het kan situaties zoals een brand of een andere calamiteit vooraf simuleren. Architecten, bouwers en gebruikers kunnen er vervolgens mee zien hoe ze de meest veilige vluchtroutes moeten inpassen in het geheel van een ontwerp, dat vaak aan een lange lijst van eisen moet voldoen. Dat kan mensenlevens redden en voorkomt ontwerpfouten, die later dure aanpassingen noodzakelijk maken.

Snel naar de markt

Het evacuatie simulatieprogramma is gereed, evenals de algoritmes voor de interfacemodule. De ondernemer die deze unieke TNO-technologie op de markt gaat brengen, moet de module nog wel klaarmaken voor gebruik in de praktijk van het bouwproces. Wie dat gaat doen? Een leverancier van software aan de bouwsector bijvoorbeeld of anders een bedrijf dat zich richt op veiligheidssystemen.

GEINTERESSEERD IN ONTWIKKELING?

Neem contact op

CONTACT
Disclaimer    |    Privacy statement    |    © 2017 TNO